ICC-KDOferujemy Systemy Kontroli Dostępu. System jest w pełni skalowalny i pozwalający na elastyczną rozbudowę wraz z pojawiającymi się potrzebami. Pozwala na zbudowanie praktycznie nieograniczonej ilości stref dostępu składającymi się z maksymalnie 1 024 czytników każda, podłączenie dowolnych elementów ograniczających dostęp oraz integrację z innymi systemami alarmowymi.