Nowy moduł korekt. Zakończyliśmy prace na nowym modułem korekt i odbiorów nadgodzin. Pozwala on na efektywniejsze zarządzanie czasem pracy pracowników.

Zapraszamy naszych klientów do aktualizacji oprogramowania Rejestracja Czasu Pracy.