ICC sp. z o.o.
ul. Gallusa 10
40-594 Katowice

tel.: +48 32 2011712
e-mail: icc@icc.com.pl
www.icc.com.pl

KRS: 0000116718
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS

REGON: 272077606
NIP: PL 954-00-02-757

Bank:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
Nr konta: PL 58 1050 1214 1000 0023 2638 2559
Swift: INGBPLPW

Wysokość kapitału zakładowego: 156000,00 zł.